Bergsjödagen 2017.
Vid Bergsjödagen, den 30:e i ordningen, delade Lions Club Bergsjö ut två stipendier. Ett erhöll Tomas Östlund och det andra gick till Bergsjö Hembygdsförening. Tomas fick stipendiet för sitt arbete med att skapa ett nytt sätt för barn och ungdomar att utveckla sin träning i en anda av glädje, trygghet och omtanke. Detta syntes bland annat vid årets ungdoms-SM. Bergsjö Hembygdsförening fick sitt bland annat för det stora arbete som gjorts med framställandet av Bergeboken och nu senast dokumentationen av kyrkbyns hus och Ragnar Lundbergs fotosamling.
Stipendiater 2017.jpg
Lions president Åke Stenqvist (tv) delade ut stipendierna till Tomas Östlund och Maria Eriksson Quist.

 


Gå-Bingo
Vi startade under 2013 en ny aktivitet med syfte att samla in medel till forskning om cancer, samtidigt som det ges tillfälle till en motionspromenad. Aktiviteten går under namnet "Gå-Bingo i Bersekoas spår" som innebär att man går en slinga på 2,5 km som har 11 stationer med bingonummer, som man prickar av på en bingobricka. 
Gå-Bingopromenaderna har fortsatt varje vår och höst. De har hitintills inbringat drygt 106 000:- kronor som har gått till cancerforskning genom Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.

Fadderbarn
Klubben har under många år haft ett fadderbarn som vi sponsrat med bidrag. Vårt nuvarande fadderbarn är en flicka i tonåren som bor i Kongo Kinshasa.Lions Club Bergsjö