Under klubbens snart 50-åriga verksamhet har pengarna gått till många skilda områden, i kommunen, i landet och till olika delar av världen.

Vi nämner här några olika projekt:

Röda Fjädern
Insamlingar under samlingsnamnet Röda Fjädern har pågått i många år. Lions Club Bergsjö har varit aktiv på många sätt. Medlen för insamlingarna har gått till forskning av olika slag, som exempelvis forskning om ålderssjukdomar och åldringars livskvalitet, beroendeforskning, barndiabetesforskning och till Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.


Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, bildades 1984 med målsättning att stödja forskningen inom cancerområdet. Medel lämnas till forskare inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Bergsjö Lions har lämnat bidrag till fonden under många år. Under de senaste 15 åren har klubben överlämnat 201 636:- kronor till fonden.


Barndiabetes
Klubben har vid flera tillfällen lämnat bidrag till stöd för forskning om barndiabetes.

Lions synvårdsprogram (Sight First)
Sedan 1925 har synvård och arbete för de blinda, efter en uppmaning av Hellen Keller, varit en av Lions viktigaste aktiviteter. Åren 1991-1994 samlade världens lionklubbar in 143 milj. USD, varav Sverige bidrog med 2,8 milj. USD och Lions Club Bergsjö med över 50 000:- kronor.
Vår klubb har som stående aktivitet att samla in begagnade glasögon som skickas vidare till behövande i tredje världen.

Oskarshamnsläger
Oskarshamnslägret drivs av Lions i samarbete med Oskarshamns Folkhögskola och är för personer i alla åldrar med någon form av funktionshinder. Bergsjö Lions har under tiden 1971-1997, alltså under 26 år, skickat 40 personer till detta läger och därmed bidragit med mer än 100 000:- kronor, för att ge personer från Bergsjö, Hassela och Ilsbo en tids avkoppling och social samvaro.

Tält till katastrofområden
Lions har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket), skapat ett lager av tält att användas vid katastrofer. Lions Club Bergsjö har sedan 2005 bidragit med 15 000:- kronor för inköp av tält. Under hösten 2014 skickade MSB 720 tält till Irak.

Narkotikasökhund till Tullen
Lions Club Bergsjö deltar aktivt i bekämpningen mot droganvändning. Som ett led i detta har klubben varit med som sponsor till en av Tullverkets narkotikasökhundar. Lions Sverige har hitintills skänkt 23 hundar till Tullverket. Av dessa är åtta också utbildade för att söka efter vapen och ammunition. Hundarna från Lions har gjort 648 narkotikabeslag under 2013 till ett samhällsnyttovärde av drygt 117 miljoner kronor.


Lions Club Bergsjö