Bergsjödagen 6 augusti 2022.

Första Bergsjödagen efter pandemin spelade vädrets
makter oss ett spratt med att bjuda på regn och blåst hela dagen.
Trots detta kunde vi genomföra våra traditionella aktiviteter som stipendieutdelning och Bergsjödagslotteriet i vanlig ordning.

Årets stipendiat blev Fredrik Thelin, Bergsjö, för det som är hans livsverk och alltid har varit.
År av hårt arbete och intresse för smideskonsten har givit resultat.
Fredrik har utvecklat smideskonstens alla svårigheter samt använt sina kunskaperför att på ett pedagogiskt och intressant sätt föra det vidare.
Allt detta har gjort att många har fått möjlighet att upptäcka smideskonstens alla utmaningar och glädjeämnen.

Stipendier, Fredrik Thelin.jpg
Stipendiaten Fredrik Thelin t.v. tillsammans med Birgitta Myrgren
och Åke Stenqvist från Lions Club Bergsjö.


Följande lotter utföll med vinst i lotteriet på följande lottnummer:
1:a vinst   927              10:e vinst   719
2:a vinst   314              11:e vinst   533
3:e vinst   954              12:e vinst   884
4:e vinst   682              13:e vinst   998
5:e vinst     81              14:e vinst   367
6:e vinst     49              15:e vinst   816
7:e vinst 1184              16:e vinst  1120
8:e vinst   630              17:e vinst   532
9:e vinst   244

Lotterikontrollant: Mona Ernstsson
Alla vinnare är meddelade.


Lions Club Bergsjö