Bergsjödagen 2019.
Klubben deltog traditionsenligt med Bergsjödagslotteriet och lionvagnen.

Bergsjödagen 2017.
Vid Bergsjödagen, den 30:e i ordningen, delade Lions Club Bergsjö ut två stipendier. Ett erhöll Tomas Östlund och det andra gick till Bergsjö Hembygdsförening. Tomas fick stipendiet för sitt arbete med att skapa ett nytt sätt för barn och ungdomar att utveckla sin träning i en anda av glädje, trygghet och omtanke. Detta syntes bland annat vid årets ungdoms-SM. Bergsjö Hembygdsförening fick sitt bland annat för det stora arbete som gjorts med framställandet av Bergeboken och nu senast dokumentationen av kyrkbyns hus och Ragnar Lundbergs fotosamling.
Stipendiater 2017.jpg
Lions president Åke Stenqvist (tv) delade ut stipendierna till Tomas Östlund och Maria Eriksson Quist. 

 

 


Lions Club Bergsjö