BergsjogardenLions Club Bergsjö bildades den 6 juni 1969.

I dag har klubben 23 medlemmar varav 7 är kvinnor.

Medlemmarna samlas till klubbmöte den första tisdagen i månaden på Bergsjögården.

Medel för hjälpverksamhet kommer från insamlingar och frivilligt arbete av medlemmarna.
Klubbens verksamhet har hittills inbringat 1,4 miljoner kronor som skänkts till olika välgörande ändamål.


Lions Club Bergsjö