Lions Club Bergsjö bildades den 6 juni 1969.

I dag har klubben 13 medlemmar varav 6 är kvinnor.

Medlemmarna samlas till klubbmöte den första tisdagen i månaden på Bergsjögården eller hemma hos någon medlem.

Medel för hjälpverksamhet kommer från insamlingar och frivilligt arbete av medlemmarna.
Klubbens verksamhet har hittills inbringat 2 miljoner kronor som skänkts till olika välgörande ändamål.


Lions Club Bergsjö