Snabbfakta om Lions

Lions Clubs International är världens största serviceorganisation. Vi har 1,35 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar runtom i världen.

Lions finns överallt. Vi är aktiva män och kvinnor i mer än 208 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Lions grundades år 1917, och vi är mest kända för att bekämpa blindhet – det är en del av vår historia och även vårt arbete i dag. Men vi gör även frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang för att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, som arbetar för att utrota blindhet.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest. Och vårt leoprogram ger personlig utveckling genom möjligheter för unga frivilliga. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

Lions delar ut anslag. Sedan 1968 har (LCIF) delat ut mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. Tillsammans hjälper vår stiftelse och Lions samhällen efter naturkatastrofer genom att tillgodose omedelbara behov såsom mat, vatten, kläder och mediciner, samt hjälpa till med långsiktigt återuppbyggnadsarbete.

I Sverige finns i dag (september 2018) c:a 10 000 medlemmar i 469 klubbar fördelade på 10 distrikt, som frivilligt bedriver aktiv hjälpverksamhet under mottot "för samhällsansvar och livskvalitet"

Lions Quest är Lions värdeskapande program "Tillsammans" mot droger och mobbing.

LCIF (Lions Clubs International Foundation) är Lions internationella katastroffond.


Lions Club Bergsjö