Gåvor till klubbens hjälpverksamhet.
Lions Club Bergsjö hjälper och stöder människor genom globala, nationella och framför allt lokala insatser. Vår målsättning är att allt vi samlar in, skall delas ut i form av bidrag och stipendier.
Du kan också hjälpa Lions Club Bergsjö att hjälpa genom att sätta in ett bidrag på bankgiro 5377-3057 eller Swish 1231728385.

Gåvor till Lions Cancerforskningsfond för minnes- och gratulationsbrev.
Önskar Du hedra en avliden med en minnesgåva till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, kan Du göra det genom att följa länken MINNESBREV och där lämna uppgifter för minnesbrevet.

Vill Du gratulera någon på exempelvis en födelsedag kan uppgifter för gratulationskortet lämnas genom att följa länken GRATULATIONSKORT.

Genom att stödja Lions Cancerforskningsfond Mellanseverige Uppsala-Örebro, bidrar Du aktivt till att forskningen inom cancerområdet gör framsteg och att vi därigenom får en bättre vård. Fonden lämnar forskningsanslag årligen och det senaste året delades det ut drygt fem miljoner kronor.

Mer information om fonden finns på deras egen hemsida www.lcfm.se


Lions Club Bergsjö