Logo LCFM
facebook loga

Ansvarig utgivare:
Birgitta Myrgren

Webbmaster: Dag Hedin
Webbplatsen uppdaterad:
2020-07-10


 
Välkommen till Lions Club Bergsjö


Lions är en helt ideell sammanslutning som finns över hela världen. Valspråket är ’We serve’, vilket innebär att vi arbetar för ett bättre samhälle och därigenom en bättre och fredligare värld. Om du vill veta mer om våra ledord, så kan du läsa om Lions Syften, Etik,Uppgift och Motto. Lions är en politiskt och religiöst obunden organisation. Det är också en öppen organisation, vilket innebär att alla som vill, kan ansöka om att bli medlem.

Lions Club Bergsjö, som har hela Nordanstigs kommun som upptagningsområde för medlemmar, hjälper och stöder människor genom nationella, regionala och framför allt lokala insatser. Vår målsättning är att allt vi samlar in, delar vi varje år ut i form av bidrag och stipendier.

Du kan också hjälpa Lions Club Bergsjö att hjälpa genom att sätta in ett bidrag på
bankgiro 5377-3057 eller Swish 1231728385.

På grund av Coronapandemin har klubben ställt in alla arrangemang tills vidare.


Medlemsintagning i Lions Club Bergsjö.

Vid klubbmötet i mars 2020, hade klubben punkten medlemsintagning på ärendelistan. Efter flera år med vikande medlemsantal var det därför glädjande att vi kunde ha en intagningsceremoni för Berit Danielsson från Bergsjö som ny kvinnlig medlem. Därmed ökade antalet kvinnor till åtta. Totalt har klubben därmed 22 medlemmar. Intagningsceremonin leddes av medlemskommitténs ordförande Ann-Marie Gustafsson och klubbpresidenten Jan-Erik Åström. Fadder för den nya medlemmen är Birgitta Myrgren, som presenterade henne.

Medl 7

Från vänster: Ann-Marie Gustavsson, Berit Danielsson, Birgitta Myrgren och Jan-Erik Åström.Lions Club Bergsjö har firat 50-årsjubileum.

I år var det 50 år sedan det bildades en lionklubb i Bergsjö. Detta uppmärksammades i år med att klubben i oktober 2019, bjöd in lionmedlemmar i Hälsingland, till en jubileumsfest på Bergsjögården. Det blev en lyckad och uppskattad kväll med en trerätters jubileumsmiddag.

Kvällen inleddes med välkomsthälsning av klubbens President Jan-Erik Åström med efterföljande mingel. I samband med detta kunde man studera en utställning med bildskärmar som visade klubbens historia. Där beskrevs ett antal olika aktiviteter, åskådliggjorda i text och bild, som klubben har genomfört. Det blev många minnesupplevelser från exempelvis skogsplanteringar, som var en av aktiviteterna. En stor aktivitet på senare år är Bergsjödagen, som klubben var arrangör av under många år. Ett inslag där var det uppskattade flaskracelotteriet, där tvåtusen numrerade flaskor i ett lastnät, släpptes från en helikopter över forsen vid Bergebron och de första flaskorna som kom fram till uppsamlingen blev vinnande nummer.

Totalt har klubben under åren samlat in två miljoner kronor på olika sätt, som sedan kunnat delats ut till olika hjälpändamål.

I samband med jubiléet delade klubben ut ett uppmuntrings-stipendium till Bergsjö Dansstudio, som anordnar danskurser för såväl unga som äldre och har även dansuppvisningar. Stipendiet på tiotusen kronor togs emot av föreningens ledare Tova Engberg, som hon uttryckte stor uppskattning över att få, med att framföra föreningens varma tack.

Klubben delade även ut ett anslag till Sörgårdens Särskilda boende. Det anslaget var för inköp av fyra stycken surfplattor med trådlösa högtalare, en till varje avdelning, som kan användas av de boende med hjälp av personalen.

Vi är mycket glada för den här gåvan, säger Berit Danielsson som är enhetschef på Sörgården. Den kommer att vara till glädje för våra boende.

I samband med middagen uppvaktades klubben av de övriga Lionklubbarnas representanter i Hälsingland, som gratulerade med att sätta in en gåva till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.

                        Anslag till Sörgården 2019 11 13 2
                                                                                                                                                       


Överlämnande av surfplattor: Fr. v. Berit Danielsson, Margareta Brolin, Katrin Bergström,
Jan-Erik Åström,
Neng Flodin, Linda Persson och Birgitta Myrgren.   
               
Stipendium Bergsjö Dansstudio 2
Överlämnande av stipendium:
Fr.v. Jan-Erik Åström, Tova Engberg.
 


Glasögoninsamlingen fortsätter.

Från och med den 1 november 2016 samlar vi in glasögon under temat "Syn till alla". Inlämningsställe är Bergsjö Blommor, där det finns en låda för ändamålet.
Insamlade glasögon fördelas av volontärer i organisationen Vision for all, som sedan delar ut dem till behövande i olika delar av världen.

Forsen vårfloden 30 april 2018
Forsen vid Bergebron i Bergsjö vid vårfloden 30 april 2018.

 

 

 

 

 

 

Vi har 72 besökare och inga medlemmar online

Antal besökare

Artiklar visade
33867


Lions Club Bergsjö