Lions Syften
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
Att befrämja god samhällsanda
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla 

Lions Etik
Fullgör ditt arbete med omsorg
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
Fullgör lojalt dina samhällsplikter
Hjälp dem som behöver ditt stöd
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
Bygg upp istället för att riva ner

Lions uppgift
Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla  hjälpinsatser i samhället, 
tillgodese humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. 

Lions internationella motto "We serve", som i Sverige betyder, "Vi hjälper".

Sveriges Lions motto
För samhällsansvar och livskvalitet.

Vi har 29 besökare och inga medlemmar online

Antal besökare

Artiklar visade
57466


Lions Club Bergsjö